>Príprava dát
Príprava dát
Podklady pripravené v krivkách, v pomere 1:1, alebo bitmapové súbory v rozlíšení 300dpi a pomere 1:1 (v jednom z týchto formátov: *.ai, *.eps, *.pdf, *.psd, *.cdr)
Digitálna potlač tričiek sa realizuje na stroji Kornit Storm 2 a k tlači potrebujeme podklady také ako vám popíšeme v nasledujúcich riadkoch. Kedže sa jedná
Grafiké podklady je ideálne dodať vo formáte PDF, v mierke 1:1 a v rozlíšenín 300 DPI. Pri príprave podkladov vám pomôže nasledujúca šablona, kde ružová
Podklady pripravené v krivkách, v pomere 1:1, alebo bitmapové súbory v rozlíšení 300dpi a pomere 1:1 (v jednom z týchto formátov: *.ai, *.eps, *.pdf, *.psd, *.cdr)