>Ako pripraviť podklady na odznaky?

Ako pripraviť podklady na odznaky?

Grafiké podklady je ideálne dodať vo formáte PDF, v mierke 1:1 a v rozlíšenín 300 DPI. Pri príprave podkladov vám pomôže nasledujúca šablona, kde ružová linka znázorňuje veľkosť odznaku a čierna veľkosť výseku. Ružová linka sa netlačí, ale naopak čierna linka ostáva viditeľná.

Odznaky.pdf