>Ako pripraviť podklady na digitálnu tlač tričiek?

Ako pripraviť podklady na digitálnu tlač tričiek?

Digitálna potlač tričiek sa realizuje na stroji Kornit Storm 2 a k tlači potrebujeme podklady také ako vám popíšeme v nasledujúcich riadkoch.
Kedže sa jedná o kvalitnú technológiu, je upustené od vytvárania špeciálnych vrstiev bielej farby, ktorá slúži ako podklad pod farebné hodnoty pri tlači tmavých tričiek.

Podklady potrebujeme dodať v týchto parametroch:

– súbor *.png,  *.pdf,  *.tiff,
– 300 dpi
– farebnosť CMYK alebo RBG
– bez profilov
– pri tlači na farebný podklad použiť transparentné pozadie viď. obrázok nižšie