>Príprava dát

Ako pripraviť podklady na digitálnu tlač tričiek?

Digitálna potlač tričiek sa realizuje na stroji Kornit Storm HD6 a k tlači potrebujeme podklady také ako vám popíšeme v nasledujúcich riadkoch. Kedže sa jedná o kvalitnú technológiu, je upustené od vytvárania špeciálnych vrstiev bielej farby, ktorá slúži ako podklad pod farebné hodnoty pri tlači tmavých tričiek. Podklady potrebujeme dodať v týchto parametroch: Ak sa [...]

Ako pripraviť podklady na digitálnu tlač tričiek?